Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 8 do 14 lipca 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 18