Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 1 do 7 lipca 2019 r.

Pożary: 16
Miejscowe zagrożenia: 9
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 27