Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 10 do 16 czerwca 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 25
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 33