Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 20 do 26 maja 2019 r.

Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 23