Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Krośnie Odrzańskim

W dniu 17 maja br. swoje święto obchodzili strażacy z powiatu krośnieńskiego. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, jak również emerytów i rencistów pożarnictwa, którą odprawił ks. ppłk Jan Zapotoczny w dniu 04 maja o godz. 14:00 w kościele pod wezwaniem św. Marcina z Tours w Krośnie Odrzańskim.
Uroczysty apel zorganizowano na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.
Swoją obecnością zaszczycił nas Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak, a także Starosta Krośnieński Grzegorz Garczyński, Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim płk SG Tomasz Michalski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim podinspektor Maciej Sipek, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. lubuskiego na czele z druhem Piotrem Radnym, Dowódca 5 Kresowego Batalionu Saperów ppłk. Sławomir Osmelak, Komendant 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Władysław Ostrowski, Kierownik Warsztatów Technicznych mjr. Piotr Augustyn, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin Janusz Rogala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko Andrzej Banach, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Krosno Bogdan Baranowski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bytnica Dawid Kłap, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka Krzysztof Miazgowicz oraz wielu innych znakomitych gości.
Po oficjalnym rozpoczęciu przystąpiono do wręczania awansów i odznaczeń.

ZŁOTĄ  ODZNAKĘ „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:
st.bryg. Andrzej Kaźmierak – Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim

Wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów otrzymali:
stopień STARSZEGO BRYGADIERA otrzymał:
bryg. Andrzej Kaźmierak – Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim

stopień KAPITANA otrzymał:
mł. kpt. Michał Sztyber – starszy specjalista

Wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów otrzymali:
Stopień STARSZEGO ASPIRANTA otrzymali:
asp. Piotr Gabrowski – starszy inspektor
asp. Krzysztof Kuźniak – dowódca zmiany
asp. Marcin Murawa – dowódcy zmiany

Stopień ASPIRANTA otrzymał:
mł. asp. Łukasz Piwko – dyżurny stanowiska kierowania.

Wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów otrzymali:
Stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
ogn. Artur BARAN – Starszy ratownik
ogn. Adam KACZMAREK – starszy ratownik
ogn. Mariusz KOWALEWSKI – operator sprzętu specjalnego
ogn. Tomasz KWIECIŃSKI – st. operator sprzętu specjalnego
ogn. Grzegorz SMOLEŃSKI – operator sprzętu specjalnego
ogn. Dariusz STEFAŃSKI – dowódca zastępu
ogn. Jarosław WOJTAL s. Piotra – operator sprzętu specjalnego
ogn. Jarosław WOJTAL s. Szymona – operator sprzętu specjalnego
ogn. Jolanta WILK – główny księgowy

stopień OGNIOMISTRZA otrzymał:
mł. ogn. Kamil KORONKA – Starszy ratownik kierowca

Stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali:
st. sekc. Damian CIESIELSKI – ratownik
st. sekc. Kamil DUCHNOWSKI – Starszy ratownik
st. sekc. Sebastian JABŁOŃSKI – ratownik kierowca
st. sekc. Piotr ŁABUĆ – Starszy ratownik
st. sekc. Łukasz NAWROT – Starszy ratownik
st. sekc. Mateusz ŻAK – Starszy ratownik

Stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymał:
sekc. Tomasz MOLKA – Ratownik

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymała:
str. Ilona Dzikowska – stażysta

Za dotychczasowe wyniki oraz zaangażowanie w życie sportowe komendy, a w szczególności za udział w Sztafecie biegowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania Niepodległości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą finansową następujących funkcjonariuszy:

mł. kpt. Przemysław Skoneczny – dowódca zastępu
mł. asp. Leszek ŁOPATKIEWICZ – dowódca zastępu
st. ogn. Adam KACZMAREK – starszy ratownik
mł. ogn. Bartosz Szostakiewicz – starszy ratownik
mł. ogn. Sebastian JABŁOŃSKI – ratownik kierowca
sekc. Damian Malicz – ratownik
str. Tomasz Grzelak – stażysta

Za zaangażowanie w rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz czynny udział w akcji Ognisty Ratownik – Gorąca Krew Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz okolicznościowym dyplomem zostali wyróżnieni następujący strażacy i sympatycy pożarnictwa

Joanna Grabowska
Przemysław Skoneczny
Tomasz Kaczanowski
Paweł Sołtysiak

Opracowanie: st. asp. Piotr Gabrowski
Zdjęcia: Michał Ciesielczyk, Przemysław Balcerzak
Materiał filmowy: WideoZawadzki