Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 29 kwietnia do 05 maja 2019 r.

Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 18