Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 22 do 28 kwietnia 2019 r.

Pożary: 25
Miejscowe zagrożenia: 5
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 32