Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 15 do 21 kwietnia 2019 r.

Pożary: 20
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 29