Uroczyste pożegnanie ze służbą st. ogn. Artura Krzyżańskiego

W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne starszego ogniomistrza Artura Krzyżańskiego w dniu 29 marca 2019r. na placu przed strażnicą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie miała miejsce uroczysta zmiana służby. W uroczystości pożegnania wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Krośnie Odrzańskim bryg. Andrzej Kaźmierak, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krośnie Odrz. mł. bryg. Dariusz Wojtuń, Z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie asp. sztab. Wojciech Liczbiński oraz strażacy zmian służbowych JRG Gubin.  Po odczytaniu decyzji o zwolnieniu ze służby Komendant Powiatowy podsumował przebieg służby starszego ogniomistrza Artura Krzyżańskiego oraz w imieniu wszystkich strażaków i pracowników Komendy złożył podziękowania za ofiarną i pełną poświęceń służbę.  Na zakończenie st. ogn. Artur Krzyżański został obdarowany okolicznościowymi upominkami.

Opracowanie: asp. sztab. Wojciech Liczbiński

Zdjęcia: ogn. Adam Kaczmarek