Pokazy sprzętu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

W dniu 01 kwietnia 2019 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie Odrzańskim brali udział w pokazie sprzętu pożarniczego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim. Pokaz skierowany był głównie do uczniów klasy mundurowej tutejszego Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie zapoznani zostali ze specyfiką pełnienia służby strażaka Państwowej Straży Pożarnej, a także sprzętem będącym na wyposażeniu samochodów pożarniczych, który wykorzystywany jest podczas działań ratowniczo-gaśniczych związanych zarówno z pożarami jak i z miejscowymi zagrożeniami.

Opracował: mł. kpt. Przemysław Skoneczny, asp. Piotr Gabrowski
Zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Skoneczny