Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019 – INFORMACJA

Wytyczne
do przeprowadzenia  eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” są ostatnim szczeblem rozgrywek przed finałem centralnym.

Terminy eliminacji Turnieju:
– eliminacje gminne, miejskie – do 28 lutego 2019 r.
– eliminacje powiatowe – do 31 marca 2019 r.
– eliminacje wojewódzkie – do 30 kwietnia 2019 r.
– finał centralny – maj/czerwiec 2019 r.

Eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się w kwietniu 2019 r w Zielonej Górze   

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa I-VI
II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa VII-VIII oraz klasy II i III gimnazjum
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Do finału wojewódzkiego zaproszeni zostaną zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Eliminacje składają się z dwóch części:
– test pisemny
– finał ustny

Do finału ustnego wchodzi po 5 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w testach pisemnych.

Uczestnicy na eliminacje wojewódzkie przyjeżdżają z opiekunem z ramienia Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dowóz uczestników zapewnia Zarząd Gminny (równorzędny) lub Powiatowy ZOSP RP

Regulamin OTWP
1. Materiały szkoleniowe i przygotowujące do eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
2. Materiały szkoleniowe i przygotowujące do eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
3. Karta uczestników.
4. Informacja o przebiegu eliminacji.
5. Protokół z posiedzenia jury.