Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla dzieci z Bobrowic

Już po raz kolejny nasz funkcjonariusz, a zarazem ratownik medyczny sekc. Damian Malicz w dniu 30 stycznia 2019 r. poprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Tym razem na zaproszenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zapoznane zostały między innymi z pozycją boczną ustaloną, nagłym zatrzymaniem krążenia czy też resuscytacją krążeniowo-oddechową, po czym każdy z nich zdobytą wiedzę teoretyczną przećwiczył na treningowym fantomie.

Cieszy nas fakt, że tylu młodych ludzi uczestniczyło w szkoleniu, by w przyszłości mogło wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym.

Na co dzień to każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie potrzebował natychmiastowej pomocy dlatego pamiętajmy, że należy walczyć o najwyższe wartości, jakim są zdrowie i życie ludzkie.

Opracował: asp. Piotr Gabrowski, sekc. Damian Malicz
Zdjęcia: dh Jakub Leśko