Instruktaż obsługi defibrylatora AED

Dnia 29.01.2019r. na prośbę Urzędu Gminy w Gubinie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji defibrylatora AED, który od niedawna znajduję się w placówce.  Instruktaż przeprowadził sekc. Malicz Damian z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krośnie Odrzańskim. W szkoleniu udział wzięli pracownicy, którzy poznali zasady użycia urządzenia. Omówiono tematy tj. nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa.  Każdy uczestnik szkolenia zdobytą wiedzę i umiejętności mógł przećwiczyć na treningowym defibrylatorze AED.  Pamiętajmy – warto walczyć o ludzkie życie – szkolenie z pierwszej pomocy i użycia AED to najlepszy sposób by przyłączyć się do grona tych, którzy o to życie walczą.

Opracowanie: sekc. Damian Malicz

Zdjęcia: Ireneusz Solecki