Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 7 do 13 stycznia 2019 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 19