Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 1 do 6 stycznia 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 13