List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy