Tematyczne warsztaty szkoleniowe

Tematyczne warsztaty szkoleniowe

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krośnieńskiego z zakresu dostarczania wody na duże odległości, na potrzeby działań ratowniczych.

Zajęcia są dedykowane dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krośnieńskiego – zarówno włączonych do KSRG jak i jednostek lokalnego działania. Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie tych samych uprawnień jak do udziału w działaniach ratowniczych, oraz posiadanie aktualnego badania lekarskiego. Warsztaty będą się odbywać w siedzibie KP PSP w Krośnie Odrzańskim, a także w pobliżu akwenów, rzek i cieków na terenie Krosna Odrzańskiego i w okolicach oraz na terenach leśnych.
W warsztatach jednostki korzystają z własnego sprzętu a także innych jednostek OSP i JRG za ich zgodą. Warsztaty będą składać się z części teoretycznej, na której obowiązuje umundurowanie koszarowe, a także praktycznej na której obowiązuje umundurowanie jak do działań ratowniczych a także kapoki (jeśli JOT je posiada). Podczas ćwiczeń w głównej mierze będą wykorzystywane samochody pożarnicze, motopompy przenośne, pływające i szlamowe węże pożarnicze i armatura wodna a także zbiorniki rozkładane. Termin i przebieg warsztatów jest uzależniony od liczby i zaangażowania poszczególnych jednostek.

Cel warsztatów:

– Nauka i doskonalenie wiedzy z zakresu dostarczania wody na potrzeby gaszenia pożarów.
– Współdziałanie z Jednostkami Ratowniczo Gaśniczymi, oraz z innymi jednostkami OSP podczas dostarczania wody na potrzeby gaszenia pożarów.
– Wyrobienie umiejętności optymalnego wykorzystania sprzętu na potrzeby dostarczania wody.

Zakres tematyczny:

1.     Zagadnienia teoretyczne z zakresu podziału miejsca akcji ratowniczej na odcinki bojowe (ze względu na przydzielone zadania – strefy zadaniowe).
2.     Sposoby dostarczania wody na duże odległości.
3.     Budowa i obsługa poszczególnych stanowisk.
4.     Sprzęt pożarniczy wykorzystywany do dostarczania wody.
5.     Rozpoznanie wodne w „rejonie chronionym”.
6.     Zasady bhp podczas obsługi poszczególnych stanowisk.

Terminy warsztatów:

1.     Zajęcia teoretyczne – 03 czerwca 2018 roku, godz. 8.30, miejsce: JRG PSP w Krośnie Odrzańskim
2.     Zajęcia praktyczne – 09 czerwca 2018 roku, godz. 8.30, miejsce: JRG PSP w Krośnie Odrzańskim