Bezpieczne ferie 2018 w Bobrowicach

Jak co roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w ramach kampanii informacyjnych odwiedzali szkoły w powiecie krośnieńskim.

Tym razem funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach odwiedzili dzieci ze szkoły podstawowej w Bobrowicach oraz przedszkolaków z Dychowa. Pogadankę wygłoszono w ramach działań prewencyjno-edukacyjnych pod akcją „Bezpieczne ferie 2018” w związku z trwającymi feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży na terenie województwa lubuskiego. W trakcie pogadanek przedstawiono dzieciom zagrożenia płynące z zabawy na zamarzniętych akwenach wodnych, sposoby postępowania w przypadku załamania się lodu oraz metody pomocy osobom, które wpadły do wody. Ponadto opowiedziano o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla oraz zaprezentowano czujkę tlenku węgla. Na zakończenie wszyscy zainteresowani mogli zaznajomić się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wozu bojowego.

Opracował: asp. Piotr Gabrowski
Zdjęcia: asp. Piotr Gabrowski, Jakub Leśko