Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim

W dniu 30 stycznia 2018 roku Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim bryg. mgr inż. Andrzeja Kaźmieraka, który od 02.12.2017 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim.