Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 8 do 14 stycznia 2018 r.

Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 8
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 16

 

Ilość zdarzeń w roku 2018:

Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 14
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 25