Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 15 do 21 stycznia 2018 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 8
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 15

 

Ilość zdarzeń w roku 2018:

Pożary: 18
Miejscowe zagrożenia: 22
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 40