Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 1 do 7 stycznia 2018 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 9