Ognisty Ratownik – Gorąca Krew

„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Akcja odbędzie się:

27 stycznia (sobota) w godzinach  9:00 – 14:00

w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim ul. Sienkiewicza 2a.  Poboru krwi dokona Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry.

Czekamy na wszystkich chętnych dobrej woli, którzy mogą podzielić się bezcennym lekiem, jakim jest KREW. Ciągła dynamika i rozwój cywilizacyjny skłania nas do refleksji, że ludzkie ŻYCIE jest nieprzewidywalne, a każdy z Nas może być potencjalnym Biorcą, dlatego jeśli możesz pomóc – to masz okazję stając się Dawcą. Dzisiaj Ty pomagasz innym, w razie potrzeby Tobie pomogą tacy jak Ty. Pomimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach, a jej jedynym źródłem są zdrowi ludzie.

Kryteria jakie musi spełnić osoba chcąca oddać krew :
–  czuć się zdrowym,
–  nie przechodzić zabiegów stomatologicznych w ciągu  7 dni przed oddaniem krwi,
–  nie chorować w ciągu ostatniego miesiąca (temperatura powyżej 38 st. C),
–  nie przyjmować  aspiryny  w ciągu 3 dni przed oddaniem krwi,
–  posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kontakt z koordynatorem: Marcin Murawa tel. 666 223 312

Na miejscu jest możliwość zarejestrowania się również jako dawca szpiku.

O d d a j   k r e w !
P o d z  i e l   s i ę 
           ż y c i e m