System Zarządzania Jakością

W Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN 9001:2008.
Na dziś dzień System Zarządzania Jakością w PSP jest jeszcze rzadkością – oprócz naszego województwa do tej pory dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej – Komenda Główna PSP i Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie wdrożyły System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008.

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim w dniu 23 stycznia 2006 roku otrzymała certyfikat
ISO 9001:2008
w zakresie organizowania działań ratowniczych oraz rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń

Informacje z zakładki Dane