Nie wypalaj traw

NIE WYPALAJ TRAW

Pożar łąk to wyrok śmierci dla niezliczonej ilości
zwierząt od drobnych bezkręgowców (dżdżownice,
krocionogi, pająki, świerszcze, pasikoniki, motyle,
mrówki, pszczoły, osy) po wiele gatunków
kręgowców (ropuchy, jaszczurki zwinki i
żyworodne), a także liczne gatunki ptaków i ich lęgi.

Ogień przenosi się na pobliskie zabudowania i lasy
powodując nieodwracalne straty. W ekosystemach
leśnych pożary niszczą kryjówki zwierząt oraz bazę
pokarmową dla wielu organizmów.

W płomieniach ognia ginie mikroflora glebowa, która
wyjaławia glebę i hamuje naturalny rozkład resztek
organicznych.

Gęsto ścielący się dym, to zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PAMIĘTAJ!

Wypalanie traw i ściernisk jest zabronione przez
art. 124 ustawy o ochronie przyrody: „Zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”. Ten kto wypala trawy lub inną
roślinność popełnia wykroczenie zagrożone karą
aresztu lub grzywny!

WYPALANIE SŁOMY I POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
NA POLACH JEST ZABRONIONE.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Zapoznaj wypalającego z treścią tego apelu.
W przypadku braku reakcji powiadom:
STRAŻ POŻARNĄ : 998; 112
POLICJĘ: 997;

Wypalając trawy i ścierniska
ZABIJASZ ŻYCIE!

Informacje z zakładki Dane