Monitoring pożarowy

W związku z zakończonymi pracami, mającymi na celu ujednolicenie postępowania w zakresie prowadzenia monitoringu pożarowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim  na terenie powiatu krośnieńskiego, tutejsza Komenda informuje co następuje:
– celem prowadzenia spójnego i jednolitego postępowania w zakresie realizacji monitoringu pożarowego wobec:
– podmiotów, świadczących usługę transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych na rzecz abonentów aplikujących do Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim,
– właścicieli, zarządców obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożarów,
zostały opracowane stosowne wytyczne w zakresie wymagań organizacyjno – technicznych niezbędnych do uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP sposobów połączenia systemów sygnalizacji pożarowej z obiektem PSP.

Poniżej znajduje się  dokumentacja (z możliwością pobrania) traktująca całość problemu monitoringu pożarowego począwszy od wystąpienia potencjalnego abonenta do zawarcia umowy z operatorami.

Osoba do kontaktu: bryg. Andrzej Kaźmierak – tel.: 68 383 01-04

Do pobrania:
1. Komunikat dla abonenta
2. Komunikat dla operatora
3. Wniosek abonenta
4. Wniosek operatora
5. Decyzja dla abonenta uzgadniająca warunki przyłączenia
6. Umowa z operatorem
7. Zarządzenie Nr 11/2013 Komendanta Powiatowego PSP
8. Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionego Zarządzenia cz. I
9. Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionego Zarządzenia cz. II

Informacje z zakładki Dane