Informacje dla uczestników szkoleń

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Data Miejsce Zajęć Godzina Rozpoczęcia Zajęć
15.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
22.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
29.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
07.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
14.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
21.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
28.03 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
04.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
18.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
25.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
16.05 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
23.05 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
31.05 Komora Dymowa w Świebodzinie GR 1 9:00
07.06 Komora Dymowa w Świebodzinie GR 2 9:00
13.06 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
20.06 Konsultacje 9:00