OSP

Skład władz powiatowych ZOSP RP

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1 Prezes Wiesław Leśko
2 Wiceprezes Piotr Radny
3 Wiceprezes Jan Kulesza
4 Sekretarz Milena Karczewska
5 Skarbnik Grzegorz Kieliszak
6 Członek Prezydium Mirosław Andrzejewski
7 Członek Prezydium Leszek Olgrzymek
8 Członek Prezydium Jacek Hoffmann
9 Członek Prezydium Wiesław Mackowicz
10 Członek Zarządu Andrzej Chinalski
11 Członek Zarządu Dariusz Żabka
12 Członek Zarządu Bogdan Spychała
13 Członek Zarządu Dariusz Janicki
14 Członek Zarządu Tadeusz Solecki
15 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Katarzyna Nowacka
16 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Wasilewski
17 Sekretarz Komisji Rewizyjnej Jerzy Spychała

 

Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu

Gmina Jednostka Typ jednostki
Gubin Starosiedle S-2
Strzegów S-1
Markosice S-1
Drzeńsk Wielki S-1
Chlebowo S-1
Bieżyce M
Krosno Odrzańskie Radnica S-3
Wężyska S-1
Osiecznica S-3
Gostchorze S-2
Czarnowo S-2
Bobrowice Strużka S-1
Bobrowice S-3
Bronków S-1
Wełmice M
Dąbie Dąbie S-2
Zagór Nowy S-1
Kosierz S-1
Ciemnice S-1
Szczawno S-2
Maszewo Radomicko S-2
Rybaki S-1
Połęcko S-2
Bytnica Budachów S-2
Bytnica S-3
Dobrosulów M
Gryżyna M

Podkreślono jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Informacje z zakładki Dane